Home

Bureau Secondant

Al jaren een bekende en gewaardeerde organisatie voor advies en ondersteuning op de terreinen van volksgezondheid, zorg en welzijn.

Door kennis en ervaring vertrouwd met onderzoek, verkenningen, quick scans, opstellen van kennisagenda’s, toekomstscenario’s en evaluaties maar ook met de inhoudelijke en logistieke organisatie van werkbezoeken, conferenties en workshops voor binnen- en buitenlanders.

Interim beleids- en advieswerk bij overheden en andere organisaties die behoefte hebben aan tijdelijke invulling, behoort ook tot de mogelijkheden.

Deskundigheid, betrokkenheid, zorgvuldigheid en een groot besef van verantwoordelijkheid voor het beste eindresultaat zijn de gekoesterde kenmerken. Altijd vanuit een breed inzicht in context en haalbaarheid.

Bureau Secondant adviseert, ondersteunt en geeft vertrouwen in het streven naar een zinvollere inrichting- en organisatie van preventie, zorg en welzijn.

 


Bureau Secondant - hans.roerink@secondantadvies.nl